KASEVAN KENNEL

Tavoitteet

Kasvatukseni on tavoitteellista ja pyrin valinnoillani kohti pumeja, jotka ovat:

Eettisyys

Tärkeänä tavoitteena on pumin perimän monimuotoisuuden säilyttäminen, joka on ainoa kestävä perusta rodun tulevaisuudelle ja terveydelle.

Pumin heterogeeninen tausta on jalostuksessa etu, mutta aiheuttaa myös isoa hajontaa mm. ulkomuotoon ja luonteisiin. Liian jyrkkää valikointia jalostuksessa ei voida tehdä, jolloin ominaisuuksien "tasapäistäminen" edistyy hitaammin, mutta on eettisesti kestävämpää geenipoolin kannalta. 

2020-luvulla koirankasvatuksen tulee pohjautua nykyaikaiseen, tutkittuun tietoon ja kasvattajan on osattava arvioida toimintansa eettisiä vaikutuksia pitkässä juoksussa.

Rodun tunnettuus

Haluan lisätä pumin tunnettuutta ja sen ansaitsemaa suosiota kyvykkäänä harrastuskoirana. Pidän pumejani esillä ja näytän esimerkkiä mahdollisuuksista niiden kanssa harrastamiseen.

Olen kilpaillut pumeilla rally-tokossa, agilityssa ja tokossa. Pyrin suorittamaan pumieni kanssa BH-käyttäytymiskokeen, luonnetestin ja/tai MH-luonnekuvauksen. Harrastan myös koiranäyttelyitä, joissa esittelen mielelläni rotua kiinnostuneille.

Edistyminen

Tavoitteissa edistymistä mittaan tutkimalla ja testaamalla omat pumini. Pidän tärkeänä kannustaa myös kasvattamiani pumeja osallistumaan terveystutkimuksiin, luonnetesteihin, näyttelyihin ja muihin aktiviteetteihin.

Kaikki tiedonkeruu auttaa eteenpäin. Jokaisen omistajan panosta tarvitaan, jotta meillä on tarpeeksi tietoa ja jalostuspohjaa tulevaisuuden pumeille.