KASEVAN KENNEL

Tavoitteet

Kasvatukseni tavoitteena on pyrkiä kohti kokonaisvaltaisesti erinomaisia pumeja, jotka ovat:

Tärkeänä tavoitteena on myös pumin perimän monimuotoisuuden säilyttäminen, joka on perusta koko rodun tulevaisuudelle. Rodun heterogeeninen pohja on jalostuksessa etu, mutta aiheuttaa myös isoa hajontaa mm. ulkomuotoon ja luonteisiin.

Haluan myös lisätä pumin tunnettuutta ja sen ansaitsemaa suosiota kyvykkäänä, monipuolisena harrastuskoirana. 

Tavoitteissa edistymistä pyrin mittaamaan tutkimalla ja testaamalla omat pumini ja valitsemalla toisiaan täydentävät vanhemmat jalostusyhdistelmiin. 

Erittäin tärkeää on kannustaa myös kasvattamiani pumeja osallistumaan terveystutkimuksiin, luonnetesteihin, näyttelyihin ja muihin aktiviteetteihin. 

Jokaisen omistajan panosta tarvitaan, jotta meillä on tarpeeksi tietoa ja jalostuspohjaa tulevaisuuden pumeille.